UITERSTE DATUM VOOR HET INDIENEN VAN KANDIDATUREN : 12 januari 2020

 
Naam van de instelling, de vereniging of het gezelschap*
 
 
Naam en voornaam van de contactpersoon*
 
 
Adres van de maatschappelijke zetel*
 
 
Belgische kandidaat?*
 
Ja
Nee
 
Vast/mobiel telefoonnummer*
 
 
E-mailadres*
 
 
Website
 
 
Statuut (vzw, zelfstandige, vrijgestelde, ...)*
 
 
KMO?*
 
Ja
Nee
 
Btw-nr.*
 
 
Bankrekeningnummer: IBAN*
 
 
Bankrekeningnummer: BIC*
 
 
Titel van het artistiek project*
 
 
Discipline(s)*
 
 
Omschrijving van het project*
 
 
Bijlage toevoegen
 
 
Project met geluid? *
 
Ja
Nee
 
Project geregistreerd bij
SABAM
 
 
SACEM
 
 
SACD
 
 
 
Geplande uren
 
Ononderbroken, gedurende het hele festival (12-18 u.)
 
 
Andere (gelieve aan te vullen)
 
 
Voorgestelde locatie(s) voor het ingediende project (indien voorkeur voor het park, een straat, een meer intieme locatie...)
 
 
Technische en logistieke noden*
 
 
Er mag gerust een bestaand document aan het dossier worden toegevoegd.
 
 
 
Ruimtelijke noden
 
Lengte (in meter)
 
 
Breedte (in meter)
 
 
Eventuele opmerkingen
 
 
Voor buitenlandse gezelschappen: nood aan hotelovernachting(en)*
 
Ja
Nee
 
Indien ja, data en aantal personen :
 
 
Vereisten met het oog op de beveiliging van het project vóór en tijdens de exploitatie (plaatsing van afsluitingen, bewakingsagenten...)
 
 
Planning voor het opstellen en demonteren*
 
 
Gedetailleerd budget (incl. en excl. btw)*
 
 
Bijlage toevoegen
 
 
Werd het project gepresenteerd op andere festivals van hetzelfde type? Zo ja, welke?
 
 
Afbeelding, schets, maquette, andere documenten die kandidaten willen doorspelen (facultatief);
Is het dossier te omvangrijk? Stuur het door via WeTransfer! En dat naar: events@visit.brussels. Vermeld zeker de naam van de kandidaat.
 
Bijlage toevoegen
 
 
Eventuele videolink
 
 
Eventuele opmerkingen en bijkomende informatie
 
 
Ik heb het wedstrijdreglement gelezen en ga hiermee akkoord.*