Uiterste datum voor het indienen van kandidaturen: 12 januari 2020

 
Gegevens
 
 
 
E-mail*
 
 
Naam*
 
 
Voornaam*
 
 
Bedrijf*
 
 
Adres*
 
 
Postcode*
 
 
Gemeente*
 
 
Land*
 
 
GSM-Nummer*
 
 
BTW-Nummer*
 
 
 
 
 
Omvang van de foodtruck
 
 
 
Lengte*
 
 
Breedte*
 
 
Hoogte*
 
 
 
 
 
Energiegebruik van de foodtruck
 
 
 
Water
 
 
Gas
 
 
Electriciteit
 
 
(Gelieve het benodigde aantal ampère door te geven)
 
 
 
 
 
Volledige lijst met de verkoopte producten*
 
 
 
 
 
Type van aanbod (italiaans, asiatisch…)*
 
 
 
 
 
Een foto van uw foodtruck
 
 
 
Een foto van uw foodtruck (Formaat JPG, Max 10 MB)*
 
 
 
 
 
Gewenste locatie
 
 
 
Paleizenplein (Op Paleizenplein enkel elektrisch foodtrucks)
 
 
Koningsplein
 
 
 
 
 
Soort aanbod*
 
 
 
 
 
 
 
Algemene voorwaarden
Het insturen van het aanvraagformulier voor deelname kent de kandidaat niet automatisch het recht toe om deel te nemen aan het evenement. Omdat visit.brussels heel zorgvuldig te werk gaat om het succes van het evenement te kunnen garanderen, wordt elke aanvraag onderzocht in functie van de volgende selectiecriteria:
  • kwaliteit
  • originaliteit van de aangeboden producten
  • aanbod dat verschilt van producten en schotels die al in overvloed aangeboden worden
Er zal voorrang gegeven worden aan de deelnemers van vorig jaar. visit.brussels behoudt zich het recht voor om zonder verdere motivering van zijn beslissing kandidaturen niet te aanvaarden, met name van deelnemers die :
  • niet beantwoorden aan het concept van het Irisfeest
  • nu of tijdens een vorige editie het reglement of de voorschriften niet nageleefd hebben
  • en/of omwille van plaatsgebrek
De algemene voorschriften met betrekking tot het Irisfeest 2020 zullen aan de kandidaat overgemaakt worden, ten laatste op het moment dat zijn kandidatuur aanvaard wordt, in bijlage bij de huurovereenkomst van de standplaats. De organisatie behoudt zich het recht voor om de verkoop van producten te verbieden die in tegenspraak zijn met een exclusiviteit die de organisator afgesloten heeft met een partner of sponsor. Meer in het bijzonder zal elke mogelijk geldende exclusiviteit -
vooral in verband met de verkoop van bier – op voorhand aan de deelnemer medegedeeld worden.
 
 
Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden*